the-bretton-woods-system-presentation-1-638

 • Bretton Woods: het goud verdwijnt als sleutelelement van het internationaal geldstelsel, de goudvoorraad wordt een vrij verhandelbaar eigen actief van de Nationale Bank.

 

 

 • De verplichting van de gouddekking van de bankbiljetten wordt afgeschaft, hun converteerbaarheid in goud verdwijnt,

  mwr_bwmc-state-historic-site-marker1

 

 

 • Om te vermijden dat de officiële externe reserves van de NBB fors in omvang zouden dalen als gevolg van arbitragetransacties op haar goudvoorraad, neemt de Wetgever in 1989 het Artikel 20bis op in de Organieke Wet:
  gerealiseerde goudmeerwaarden dienen voortaan verplicht te worden gereserveerd.

  De meerwaarden dienen geboekt in een onbeschikbare reserverekening, welke bij vereffening van de NBB aan de Staat dient overgemaakt;

 • Tussen 1989 en 1999 verkoopt de Nationale Bank van België belangrijk hoeveelheden van haar goudvoorraad.
  De gerealiseerde meerwaarden worden, in navolging van het Artikel 20bis van de Organieke Wet, geboekt in een “onbeschikbare reserverekening”;

 • De Wetgever komt enkele keren tussen en het saldo van deze “onbeschikbare” reserverekening werd “eerder dan voorzien” overgedragen aan de “Soevereine” Belgische Staat.
  In tegenstelling aan de oorspronkelijke bedoeling worden de officiële externe reserves dus wel afgebouwd;

 • De NBB draagt in 1996, 1998 en 2001 voor meer dan 8,2 miljard euro (ofwel een 20.000,00 euro per aandeel) van haar vermogen over aan de Belgische Staat.
  Zij keert dit vermogen niet aan uit aan haar aandeelhouders, haar eigenaars;

 • In 1998 werd de Organieke Wet aangepast: het Artikel 20bis werd geschrapt, en vervangen door het huidige Artikel 30.
  Uitsluitend de bepaling welke (bij vereffening van de vennootschap) een bestemming aan deze onbeschikbare reserverekening gaf werd geschrapt, en er werd bepaald dat één en ander geregeld werd in “een overeenkomst tussen de NBB en de Minister van Financiën”.
  De Raad van State adviseerde in 1998 dat deze overeenkomst diende gepubliceerd in het Staatsblad, wat de eerste keer gebeurde … in juni 2005; 

 • Begin de jaren 2000 werden rechtszaken gevoerd omtrent de overdrachten van de meerwaarden op de goudvoorraad  aan de Staat van 1996 en 1998, en later ook over de eigendomsrechten over die goudmeerwaarden.

   

  DE NBB VOELDE ZICH GEDWONGEN HAAR EIGEN SPROOKJESBOEK TE SCHRIJVEN

  ZIJ HERSCHRIJFT ZONDER ENIGE SCHAAMTE
  ONZE MONETAIRE GESCHIEDENIS 

HET TWEEDE “SCHANDAAL VAN DE NBB”

 • MISBRUIK VAN WETGEVENDE MACHT

 • MISLEIDENDE EN BEDRIEGLIJKE (FINANCIËLE) COMMUNICATIE

 • ONTEIGENING VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN EEN VENNOOTSCHAP, ZONDER PASSENDE COMPENSATIE

 

time bomb

ALLE RISICO’S ZIJN VOOR DE PARTICULIERE AANDEELHOUDERS

ALLE OPBRENGSTEN VOOR DE BELGISCHE STAAT !!

 

=  ELKE DAG KOPEN PARTICULIEREN DE AANDELEN NBB  =

= ELKE DAG VERKOPEN PARTICULIEREN HUN AANDELEN NBB =

=  ZIJ BASEREN ZICH HIERBIJ OP DE FINANCIËLE COMMUNICATIE VAN DE NBB  =

 • IS HET AANDEEL NBB INDERDAAD EEN “VEILIGE BELEGGING”, DIE ELK JAAR EEN MOOI DIVIDEND GEEFT? EEN “SOORT OBLIGATIE”?

 • ZULLEN DE MILJARDEN-EXPERIMENTEN VAN DE ECB ZONDER ENIGE TWIJFEL EEN GOEDE AFLOOP KENNEN?

 • ALS DE GOUDVOORRAAD EN ZIJN MEERWAARDEN NU UITEINDELIJK TOCH TOT HET VERMOGEN VAN DE NBB BEHOREN:
  BESCHIKKEN DE AANDEELHOUDERS INDERDAAD NIET OVER DE UITEINDELIJKE VERMOGENSRECHTEN?

 • WAT ZIJN HIERBIJ DE KANSEN OP SCHADE VOOR DE PARTICULIERE AANDEELHOUDERS?

  • HEBBEN DE AANDEELHOUDERS HUN AANDELEN TEGEN DE JUISTE KOERS KUNNEN VERKOPEN?
  • HADDEN AANDEELHOUDERS HUN AANDELEN VERKOCHT MOCHTEN ZIJ CORRECT ZIJN GEÏNFORMEERD OMTRENT HUN EIGENDOMSRECHTEN?
 • TOT HOE HOOG ZAL DIE SCHADE DAGELIJKS VERDER OPLOPEN?
  EN WIE ZAL DIE BETALEN?

  WIE ONTMIJNT DEZE TIKKENDE TIJDBOM?

  EN VOORAL:  WANNEER?