JURIDISCHE PROCEDURES

Een procedure in eerste aanleg voor
de Rechtbank van Koophandel van Brussel


kreeg een vonnis op 22 mei 2015


Een procedure voor het Hof van Beroep

kreeg een arrest op 28 oktober 2019


Een procedure voor het Hof van Cassatie

kreeg een arrest op 19 oktober 2020


Een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Werd ingeleid op 12 maart 2021