CASSATIE

Het “bijzondere arrest” van 28 oktober 2019 werd geanalyseerd en er werd een advies verkregen.
En er werd nu ook een beslissing genomen:

de procedure in cassatie werd gestart.

Een transparante, consequente en waarheidsgetrouwe financiële communicatie zijn basisrechten, voor ELKE aandeelhouder van ELKE beursgenoteerde vennootschap.

Het “eigen sui generis” rechtskader welke de Regentenraad meent te mogen uitwerken, waarbij zij ongestoord zelfs bedrieglijke en misleidende balansen zou mogen opmaken (die een bedrieglijk beeld geven over het vermogen van de vennootschap), een foute en misleidende communicatie zou mogen voeren omtrent de uiteindelijke eigendomsrechten over een zogenaamd “doelvermogen” (welke de officiële externe reserve-activa – enkel bij NBB, anders dan bij andere centrale banken – zouden zijn), zich aan geen enkele wet zou moeten storen zoals deze wel gelden voor elk ander beursgenoteerd bedrijf,
IS EEN FOUT UITGANGSPUNT !

Net zoals het fout en onverantwoord is dat het bestuur door geen enkele instantie wordt gecontroleerd, niet door het FSMA en niet dooor een werkelijk onafhankelijk extern revisor. En net zoals het fout is dat die revisor niet ter beschikking staat van de eigenaars van de vennootschap (en ook op die manier hun vraagrecht wordt beperkt) en dat het bestuur nu ook elke verdere minimale transparantie zal gaan weigeren!

Absoluut te vermijden, maar indien nodig:

DESNOODS TOT IN EUROPA !!

Pas wanneer alle mogelijkheden zijn uitgeput om in België zijn recht te halen , pas dan is het mogelijk om voor een Europees Hof zijn zaak te voeren. Waarschijnlijk zal men daar wel vergelijkingen maken tussen (de werkelijke eigendomsrechten van) de verschillende Nationale Centrale Banken, zal men daar wel een objectieve beoordeling maken over “een doelvermogen”, zal men daar wel vinden dat particuliere aandeelhouders wel het recht hebben op een waarheidsgetrouwe financiële communicatie.
En dat ook de particuliere aandeelhouders van de NBB moeten worden beschermd!

De steun vanwege de particuliere aandeelhouders, die zich kunnen organiseren in de Vzw RES~PE©T, zal absoluut bepalend zijn bij het voeren van deze strijd.