Over de Vzw RES~PE©T


Zetel: Markt 26 te 9550 Herzele
RPR: 0743.977.726
Rekening: BE03 1431 1117 9784
E-mail: Respect_vzw@telenet.be


AANDELEN

3.013


BASIC-leden

13


PLUS-leden

88


ACTUM-leden

0


Totaal aantal

101

Bovenstaand overzicht van het aantal leden wordt niet op dagelijkse basis bijgewerkt.
De aangesloten aandeelhouders informeren de Vzw dat zij op het moment van aansluiting eigenaar zijn van een bepaald aantal aandelen. De Vzw geeft deze info mee in bovenstaand overzicht, onder “Aandelen”.

UW AANSLUITING
EN STEUN ZIJN
DRINGEND NODIG !!

Wij hebben beantwoord aan de vraag van vele kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België: de eerste stap werd gezet om ons te verenigen in een Vzw, en op die manier zullen we samen versterkt de strijd kunnen aangaan om onze evidente belangen als mede-eigenaars van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap te verdedigen.

Ondertussen hebben verschillende van onze initiatieven ook hun beoordeling mogen krijgen, bij andere procedures werd die beoordeling gewoon vermeden. Zo heeft de Raad van State zich (enigszins verwacht) onbevoegd verklaard, en heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (onverwacht en vooral ook opmerkelijk snel) ons verzoek afgewezen.

Wij blijven echter het noodzakelijke geduld opbrengen, al tikt de financiële klok voor alle betrokken partijen ongenadig verder. In elke procedure werden bepaalde successen behaald, al claimt de tegenpartij telkens opnieuw op triomfantelijke wijze haar “zoveelste overwinning”. Spontaan komt Pyrrhus in onze gedachten.

Al die verschillende acties krijgen hun volledige toelichting elders op de webpagina, wij gaan er hier niet verder over uitweiden. Als vereniging van kleine beleggers in de genoteerde vennootschap Nationale Bank van België moeten we nog enig vertrouwen in het Gerecht van ons land bewaren, al moeten we toegeven dat dit steeds moeilijker wordt. Uit blijvend respect voor de gerechtelijke instanties (maar dus ook om de kansen in volgende procedures niet te hypothekeren) zal de werkelijke communicatie nog worden beperkt, alle andere initiatieven blijven echter onverminderd doorgezet.

Het blijft daarbij zeker ook afwachten wanneer de verkozen “vertegenwoordigers van het volk” gaan stoppen met hun politieke spelletjes, en in dit werkelijk belangrijke dossier voor dit land eindelijk hun verantwoordelijkheid gaan nemen.
Na de verkregen antwoorden vanwege zowel de Minister van Financiën als van de Nationale Bank van België, alsook van het advies van de Raad van State naar aanleiding van een voorstel tot interpretatieve wet, zal elke voorzitter van elke (Vlaamse) partij moeten aandringen op een constructieve en moedige verderzetting van de lopende procedure voor de Commissie Financiën.

U zal begrijpen dat het bestuur van de Vzw de eerstkomende weken de communicatie verder zal beperken. In afwachting: blijf de webpagina volgen, en bij belangrijke evoluties worden de leden natuurlijk via mail verder geïnformeerd.

Aandeelhouders die nog geen lid zijn van de Vzw RES~PE©T : SLUIT U AAN !!

Belangrijk:
Gezien de onbevoegdverklaring vanwege de Raad van State en de afwijzing door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens was het noodzakelijk om een nieuwe procedure voor de Ondernemingsrechtbank van Brussel op te starten. Deze procedure, alsook de lopende procedure voor de Commissie Financiën, zijn aanleiding voor noodzakelijke bijkomende financiële inspanningen.

Zonder de toetreding van zoveel mogelijk nieuwe (Plus-)leden (en hun bijkomende financiële bijdragen) komt een succesvolle afronding van die procedures ernstig in gevaar, is de kans groot dat we deze procedures zelfs niet zullen kunnen afronden.

Om die reden vragen de bestuursleden van onze Vzw dat de nog niet aangesloten minderheidsaandeelhouders niet langer afwachten en onze vereniging zo spoedig mogelijk vervoegen.

De financiële inspanningen, het getoonde vertrouwen en de eigen doorzetting en overtuiging van de aangesloten Plus-leden worden door het bestuur sterk gewaardeerd. Wij willen de verbonden (financiële) voordelen dan ook beperken voor die Plus-leden die onze noodzakelijke verdere acties mogelijk zullen hebben gemaakt.
Let op: voor de reeds aangesloten Plus-leden blijft de mogelijkheid voor bijstortingen (indien er – ondertussen – meer aandelen dan op het moment van aansluiting in het bezit zijn). De betaling van het reeds betaalde – éénmalige – variabele lidgeld zal dan het aantal aandelen bepalen welke bij latere acties en/of claims zullen kunnen aansluiten tegen het voordeeltarief (van 10% succesvergoeding).

Laat elke aandeelhouder van de NBB zich inspireren:

Contact tussen onze leden:

Als bestuur van onze Vzw doen wij al het mogelijke om de gestelde doelen te bereiken.

Wij hebben echter niet de pretentie alles te weten, elke evolutie welke van enig belang kan zijn voor onze zaak, ook te hebben opgemerkt.

Bovendien telt uw mening, en willen wij de communicatie tussen onze leden bevorderen. En er uit leren.

Maak gebruik van de blogmogelijkheden.

De laatste berichten:

Update 09/2022

Beste leden van Res~Pe©t vzw, beste (nog niet aangesloten) aandeelhouders van de NBB, Gezien de talrijke evoluties in ons schandaaldossier omtrent de Nationale Bank van België, welke allen heel belangrijke gevolgen hebben en waar Jaak Van Der Gucht ofwel de acties stuurt (en dus ook in elk aspect wordt ingeschakeld) en/of van heel kortbij moet […]

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen. […]

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap? Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor […]