Over de Vzw RES~PE©T


Zetel: Markt 26 te 9550 Herzele
RPR: 0743.977.726
Rekening: BE03 1431 1117 9784
E-mail: Respect_vzw@telenet.be


AANDELEN

3.013BASIC-leden

13PLUS-leden

88ACTUM-leden

0Totaal aantal

101


Bovenstaand overzicht van het aantal leden wordt niet op dagelijkse basis bijgewerkt.
De aangesloten aandeelhouders informeren de Vzw dat zij op het moment van aansluiting eigenaar zijn van een bepaald aantal aandelen. De Vzw geeft deze info mee in bovenstaand overzicht, onder “Aandelen”.

EVEN
GEDULD.

Wij hebben beantwoord aan de vraag van vele kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België: de eerste stap werd gezet om ons te verenigen in een Vzw, en op die manier zullen we samen versterkt de strijd kunnen aangaan om onze evidente belangen als mede-eigenaars van deze beursgenoteerde naamloze vennootschap te verdedigen.

We zijn ondertussen een jaartje verder. Een jaartje van wachten op een volwaardige regering, met ondertussen heel veel aandacht voor de Covid19-pandemie.

Verschillende initiatieven hebben ondertussen hun beoordeling mogen krijgen, op de afloop van twee procedures voor de Raad van State blijft het nog even afwachten. Wij blijven het noodzakelijke geduld opbrengen, al tikt de financiële klok ongenadig verder.

De procedures kenden een wisselend succes, al claimt de tegenpartij telkens op triomfantelijke wijze de zoveelste overwinning. Spontaan komt Pyrrhus in onze gedachten.

De verschillende acties krijgen hun volledige toelichting elders op de webpagina, wij gaan hier niet verder over uitweiden. Als vereniging van kleine beleggers in NBB blijven we echter nog enig vertrouwen in het Gerecht van ons land bewaren, al wordt dit steeds moeilijker. De resultaten van die twee procedures voor de Raad van State zijn in alle opzichten van werkelijk belang. Uit blijvend respect voor de gerechtelijke instanties zal de werkelijke communicatie nog worden beperkt, alle andere initiatieven blijven echter onverminderd doorgezet.

Het blijft daarbij zeker ook afwachten wanneer de verkozen “vertegenwoordigers van het volk” gaan stoppen met hun politieke spelletjes, en in werkelijk belangrijke dossiers voor dit land hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Door WEL te antwoorden op onze brieven aan de Minister van Financiën en de Voorzitter van het Parlement, aan de voorzitters van elke Vlaamse partij.

U zal begrijpen dat het bestuur van de Vzw de eerstkomende weken de communicatie verder zal beperken. In afwachting: blijf de webpagina volgen, en bij belangrijke evoluties worden de leden natuurlijk via mail verder geïnformeerd.

Aandeelhouders die nog geen lid zijn van de Vzw RES~PE©T : SLUIT U AAN !!

Belangrijk:
Onze Vzw zal de aansluiting van nieuwe Plus-leden beperken tot de datum van 1 JANUARI 2022.
Vanaf die datum zullen aandeelhouders van de NBB enkel nog kunnen toetreden als een Basic-lid of als een Actum-lid. De financiële inspanningen, het getoonde vertrouwen en de eigen doorzetting en overtuiging van de aangesloten Plus-leden wordt door het bestuur sterk gewaardeerd. Wij willen de verbonden (financiële) voordelen dan ook beperken voor die Plus-leden die onze verdere acties voluit mogelijk hebben gemaakt.

Let op: voor de reeds aangesloten Plus-leden geldt het ook dat de mogelijkheid voor bijstortingen (indien er – ondertussen – meer aandelen dan op het moment van aansluiting in het bezit zijn) uiterlijk op dezelfde datum zal worden stopgezet. De betaling van het reeds betaalde – éénmalige – variabele lidgeld zal dan het aantal aandelen bepalen welke bij latere acties en/of claims zullen kunnen aansluiten tegen het voordeeltarief (van 10% succesvergoeding).

Laat elke aandeelhouder van de NBB zich inspireren:

Contact tussen onze leden:

Als bestuur van onze Vzw doen wij al het mogelijke om de gestelde doelen te bereiken.

Wij hebben echter niet de pretentie alles te weten, elke evolutie welke van enig belang kan zijn voor onze zaak, ook te hebben opgemerkt.

Bovendien telt uw mening, en willen wij de communicatie tussen onze leden bevorderen. En er uit leren.

Maak gebruik van de blogmogelijkheden.

De laatste berichten:

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen. […]

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap? Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor […]