Over de Vzw RES~PE©T


Zetel: Markt 26 te 9550 Herzele
RPR: 0743.977.726
Rekening: BE03 1431 1117 9784
E-mail: Respect_vzw@telenet.be


AANDELEN

2.381BASIC-leden

8PLUS-leden

72ACTUM-leden

0Totaal aantal

80


Bovenstaand overzicht van het aantal leden wordt niet op dagelijkse basis bijgewerkt.
De aangesloten aandeelhouders informeren de Vzw dat zij op het moment van aansluiting eigenaar zijn van een bepaald aantal aandelen. De Vzw geeft deze info mee in bovenstaand overzicht, onder “Aandelen”.

EVEN
GEDULD.

Wij hebben beantwoord aan de vraag van vele kleine beleggers in het aandeel Nationale Bank van België: de eerste stap werd gezet om ons te verenigen in een Vzw, en op die manier zullen we samen versterkt de strijd kunnen aangaan om onze belangen te verdedigen. De Vzw goed op de rails brengen zal eerst nog heel wat inzet, tijd en energie vragen.

Ondertussen ligt de algemene vergadering van 18 mei 2020 achter ons. De minderheidsaandeelhouders hebben moeten vaststellen dat de Regentenraad haar aankondiging bij gelegenheid van de algemene vergadering van 2019 heeft waargemaakt: zij zou de allerlaatste transparantie laten vallen, en niet langer meer omtrent het vermogen van de vennootschap communiceren. Door misbruik te maken van een KB “Corona-pandemie” werd geen fysieke algemene vergadering georganiseerd, en kon men de aandeelhouders hun laatste recht ontnemen: hun verondersteld onbeperkt vraagrecht.
Een kortgeding heeft hieraan niet kunnen verhelpen, volgens de rechtbank omdat … de Wetgevende meerderheidsaandeelhouder de eigenaars van de NBB reeds eerder hun andere evidente bevoegdheden heeft ontnomen!

We blijven echter enig vertrouwen in het Gerecht van ons land bewaren, al wordt dit steeds moeilijker. De resultaten van twee procedures voor de Raad van State zijn in alle opzichten van werkelijk belang, kort daarna krijgen we ook de beoordeling door het Hof van Cassatie. Uit blijvend respect voor de gerechtelijke instanties zal de werkelijke communicatie nog worden beperkt, alle andere initiatieven blijven echter onverminderd doorgezet.

Het blijft daarbij zeker ook afwachten wanneer de verkozen “vertegenwoordigers van het volk” gaan stoppen met hun politieke spelletjes, en in werkelijk belangrijke dossiers voor dit land hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Door te antwoorden op onze brieven aan de Minister van Financiën en de Voorzitter van het Parlement, aan de voorzitters van elke Vlaamse partij.

U zal begrijpen dat het bestuur van de Vzw de eerstkomende weken de communicatie verder zal beperken. In afwachting: blijf de webpagina volgen, en bij belangrijke evoluties worden de leden natuurlijk via mail verder geïnformeerd.

De aandeelhouders die nog geen lid zijn van de Vzw RES~PE©T : DOEN !!

Laat elke aandeelhouder van de NBB zich inspireren:

Contact tussen onze leden:

Als bestuur van onze Vzw doen wij al het mogelijke om de gestelde doelen te bereiken.

Wij hebben echter niet de pretentie alles te weten, elke evolutie welke van enig belang kan zijn voor onze zaak, ook te hebben opgemerkt.

Bovendien telt uw mening, en willen wij de communicatie tussen onze leden bevorderen. En er uit leren.

Maak gebruik van de blogmogelijkheden.

De laatste berichten:

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen.Meer lezen over “De Vzw RES~PE©T is een feit !”

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap? Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoorMeer lezen over “Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?”