Algemene vergadering 2020

Na de algemene vergadering van 2019, waar het bestuur te kennen heeft gegeven niet langer over het vermogen van de beursgenoteerde vennootschap te willen communiceren in termen van eigen vermogen en vreemd vermogen, en op die manier ook de allerlaatste en meest essentiële transparantie zal weigeren, heeft de CEO van de vennootschap in een interview volgende uitspraken gedaan:

De meerderheidsaandeelhouder heeft geen enkele intentie om de particuliere minderheidsaandeelhouders uit te kopen.

En zelfs al mocht dit wel het geval zijn: is het vermijden van een te hoge overnameprijs dan een geldig argument om elke transparantie te weigeren? Bedrieglijke balansen te publiceren? Het vraagrecht niet te respecteren? Enz …?


Vandaar deze brief, gericht aan de Gouverneur en de Regentenraad welke samen het bestuur van de vennootschap uitmaken.

Met dit schrijven willen we er het bestuur op wijzen dat het “sui generis rechtskader” welke zij naar eigen believen uitwerkt, hier en daar toch rekening moet houden met wat de verschillende (inter)nationale Wetgevers tot doel hebben gehad.
Zowel met betrekking tot de winstverdeling, als vooral aangaande de bescherming van de kleine beleggers.

De aangeklaagde problemen bij de NBB zijn werkelijk groot, er volgen ongetwijfeld nog verschillende andere acties.