Categorieën
RES~PE(c)T vzw

De Vzw RES~PE©T is een feit !

Het was reeds lang heel duidelijk dat de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België hun jarenlange strijd tegen een almachtige meerderheidsaandeelhouder, die zelf het volledige bestuur van de vennootschap mag aanstellen en daar waar nodig bovendien zijn wetgevende macht kan misbruiken, op individuele basis heel moeilijk kunnen winnen. Ondanks de onverdroten inzet van sommigen.

Het is zonder enige twijfel de moeite waard om te blijven vechten opdat de continue verdere onteigening van het eigen vermogen van de vennootschap zou stoppen. Om te beletten dat de verdere afbraak van onze evidente rechten als eigenaars van deze vennootschap zich doorzet (en om deze rechten te herstellen), voor het verkrijgen van de eerlijke vergoeding voor onze investering (en de hieraan verbonden risico’s), voor het realiseren van de juiste en eerlijke waarde wanneer wij onze belegging van de hand wensen te doen.

De particuliere minderheidsaandeelhouders van de NBB zijn ook kleine beleggers, hebben ook recht op de bescherming waar de diverse wetgevers beweren zoveel belang aan te geven! Wij gaan dit voortaan op verenigde wijze afdwingen. Het is hoog tijd dat de Belgische Staat de daad bij het woord voegt, en als meerderheidsaandeelhouder de onbetwistbare voorbeeldfunctie vervult die zij heeft bij wat ongetwijfeld de belangrijkste vennootschap van ons land is.

Gedaan met stilzwijgend dit schandaaldossier verder te laten rotten, en ondertussen in het nadeel van de eigen burgers in de kas van de centrale bank te blijven graaien. Gedaan met loze beloftes omtrent het belang van de bescherming van weerloze kleine beleggers, maar er ondertussen alles aan te doen om ze zelf te bestelen.

Wij verenigen ons NU, maken ons SAMEN sterk, wij willen absoluut een volgende Nyrstar of ARCO-ramp voor de kleine belegger vermijden !!

Wij aanvaarden zelf geen enkel excuus vanwege onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, laat ons zelf geen excuses zoeken om ons niet te gaan verenigen in deze waardevolle strijd.

Categorieën
EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR HET AANDEEL RES~PE(c)T vzw WINSTVERDELING

Waarom weigert een centrale bank elke transparantie ?

De CEO van de beursgenoteerde centrale bank, zelf toezichthouder, verhardt de standpunten:

“Het bestuur communiceert niet meer over het vermogen van de NBB in termen van eigen en vreemd vermogen.”

Een CEO van een beursgenoteerd bedrijf, die weigert om een duidelijk inzicht te geven in de meest essentiële informatie? Elke transparantie weigert, geen ondubbelzinnig en waarheidsgetrouw beeld wil geven omtrent het (eigen en vreemd) vermogen van de vennootschap?

Het is het bestuur blijkbaar toegelaten om zelf “een sui generis boekhoudkundig refentiekader” uit te werken, waardoor men het vermogen in beeld zou mogen brengen zoals men dit zelf passend acht.
Het werd ook zo geregeld dat het bestuur van de NBB werd vrijgesteld van de controle vanwege het FSMA: haar rapportering als beursgenoteerde vennootschap moet niet worden gecontroleerd, door geen enkele instantie trouwens!
Er is wel “een controle”: door een externe revisor, Mazars Bedrijfsrevisoren (en eerder Ernst Young). Alleen: die rapporteert uitlsuitend aan het bestuur van de vennootschap zelf! Weigert elke verantwoording of informatie te geven aan de eigenaars van de vennootschap!

De Belgische Staat is met 50 % van de aandelen de meerderheidsaandeelhouder, benoemt de volledige raad van bestuur van de vennootschap.

Die raad mag een boekhouding voeren zoals ze dit zelf passend acht, die door geen enkele instantie wordt gecontroleerd. De minderheidsaandeelhouders worden alle rechten ontnomen, zelfs hun recht op informatie en vraagrecht wordt nu uiteindelijk ook nog geweigerd.

En wanneer het dan nog fout zou gaan in dit proces van georganiseerde misdaad, dan beschikt de meerderheidsaandeelhouder nog altijd over zijn wetgevende macht om één en ander te herstellen.

De voorbeeldfunctie van onze Belgische Staat ??

In aanloop naar de algemene vergadering van 18 mei 2020 werden onze verkozen vertegenwoordigers van het volk, en de actuele Minister van Financiën op hun verantwoordelijkheden gewezen:

De diverse wetgevers hebben groot belang gegeven aan de bescherming van de kleine beleggers. De particuliere aandeelhouders van de NBB zijn kleine beleggers, en hebben dus minstens volkomen vraagrecht en het recht op een volledige, consequente en waarheidsgetrouwe informatie.

Het is AAN ELK VAN onze volksvertegenwoordigers om hier dringend in te grijpen:

  • als controlerende vertegenwoordiger van de meerderheidsaandeelhouder,
  • een duidelijk signaal te geven aan andere beursgenoteerde vennootschappen: dat respect voor de wetten inzake informatieverplichtingen niet enkel voor hen en hun aandeelhouders van belang zijn,
  • consequent te blijven t.o.v. elk van de tienduizenden professionele beleggingsadviseurs, welke hun klanten WEL extreem moeten informeren omtrent elke eurocent kosten of elk potentieel risico met een bepaalde belegging,
  • opdat uiteindelijk het FSMA als toezichthouder niet elke autoriteit zou verliezen. Immers: waarom zou elke Belg regels en wetten moeten respecteren, die de Belgische Staat zelf naast zich mag leggen wanneer haar belangen betrokken zijn?

Aan elke aandeelhouder, van om het even welke vennootschap:
wijs uw verkozen vertegenwoordiger in het Parlement op het belang van dit dossier, en van deze vraag tot zijn/haar tussenkomst !