Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Mijn vragen aan de Directie van de NBB

Onze vragen aan het bestuur van de vennootschap.

Na de algemene vergadering worden er op de pagina “Alg. vergadering 2019” verdere toelichtingen gegeven.

Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL WINSTVERDELING

Een juister beeld op een waar financieel schandaaldossier

Deze webpagina werd geactualiseerd, enerzijds met de nieuwe en geplande (gerechtelijke) procedures en initiatieven en anderzijds de gekende jaarresultaten over 2018.

De bedoeling van de webpagina is correct te informeren omtrent wat zich rond de beursgenoteerde Nationale Bank van België nv afspeelt. Een tegengewicht te betekenen voor de desinformatie welke het bestuur van onze centrale bank voert.

Wij willen niet dat onze monetaire geschiedenis wordt herschreven, wij willen onze evidente rechten van eigenaars van deze vennootschap hersteld zien.

Wij lezen graag uw reacties en meningen omtrent de feiten en standpunten. Maak hiertoe zeker gebruik van de blog op deze pagina en de andere sociale media.

Categorieën
GOUDVOORRAAD

Het goud van Italië

Recent is er nogal wat te doen omtrent de goudvoorraad van de Banca d’Italia.

Vice-premier Matteo Salvini denkt erover om, op aangeven van de Vijfsterrenbeweging, een deel van de goudvoorraad van Italië te verkopen. Dit om dreigende btw-verhogingen te vermijden.

Net als in België dreigt het Italiaanse parlement dus het vermogen van de centrale bank over te willen hevelen naar de schatkist.

De eigendomsrechten over de Italiaanse goudvoorraad zijn statutair duidelijk omschreven: de eigendomsrechten van de hoofdzakelijk privé aandeelhouders zijn beperkt tot het kapitaal van de centrale bank en een maximaal dividend van 6% van dat kapitaal. De goudvoorraad is echter, zoals bij elke Nationale Centrale Bank van het ESCB de volstrekte eigendom van de centrale bank zelf!

Bijgevolg komt het de Banca d’Italia zelf toe te beslissen tot een verkoop van het goud, of niet!

Met andere woorden: het gaat hem hier NIET over “de officiële externe reserves van de Italiaanse Staat”, doch WEL over de Italiaanse officiële externe reserves.
De eerste betreft een rechtspersoon, bij de tweede gaat het over een land …

De ingreep van de Wetgever om via de wet van augustus 2002 retro-actief het Artikel 9bis in de Organieke Wet op te nemen was niets anders dan paniekvoetbal.

Op deze manier werden de officiële externe reserves van België deze van De Belgische Staat!

De ingreep was dringend nodig om aan de zware gevolgen van gerechtelijke procedures te kunnen ontsnappen. Wat gelukt is, een aangrijppunt waar rechters dankbaar gebruik hebben van gemaakt.
De historische waarheid zegt echter anders, de samenhang met de rest van de Organieke Wet is verloren gegaan en aan de voorwaarden van het IMF en de Richtsnoeren van de ECB wordt blijkbaar niet langer beantwoord. In de feiten wel, volgens de actuele bepaling in de Statuten, Organieke Wet en in de toelichtingen van het jaarverslag niet.

Niets is zo moeilijk als op een consequente manier blijven liegen.

Categorieën
BLOGGEN EIGEN VERMOGEN FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR GOUDVOORRAAD HET AANDEEL MARKTMISBRUIK WINSTVERDELING

HET EERSTE BERICHT

De start van een hopelijk leerrijke blog.