Categorieën
WINSTVERDELING

De ingezette werkmiddelen, en het rendement

Het bestuur van de Nationale Bank van België communiceert nog altijd dat de uitgegeven bankbiljetten de bron zijn van het overgrote deel van de winsten van de centrale bank. Dit ter verantwoording van een jaarlijkse overdracht van een belangrijk deel van de jaarwinsten van de NBB.
Niet aan de aandeelhouders, doch wel aan de Soevereine Staat. Zogezegd als vergoeding voor het verkregen emissiemonopolie.

Bovenstaande grafiek toont dat de werkelijkheid anders ligt. De bankbiljettenomloop (het totaal van de licht- en donkerblauwe staafjes) groeit wel licht aan, maar de toename van de activa van de NBB (vooral de gele staafjes, de effecten aangekocht in het kader van de monetaire programma’s) wordt gefinancierd met werkmiddelen waarover de NBB wel degelijk een rente vergoed (althans: in normale rente-omstandigheden).

En wat vooral van belang is: deze werkmiddelen worden vergoed tegen de korte-termijnrentevoeten, terwijl de aangekochte effecten rendementen opleveren welke voor lange looptijden onveranderd laag zullen blijven. We kunnen vaststellen dat de gele rendementslijn gedaald is tot beneden de 1%, en van toepassing is op meer dan 100 miljard euro!!

Wanneer de rentevoeten terugkeren naar normale verhoudingen zullen het vooral de rentedragende werkmiddelen zijn welke hun vergoeding snel zullen aangepast zien (lees: een hogere en sneller stijgende kost zullen betekenen), terwijl de effecten nog jaren tegen dezelfde lage rente zullen renderen.

Het logische gevolg zal kleinere winsten of zelfs (belangrijke) verliezen zijn voor de NBB.

Directeur Tim Hermans stelt het in ieder geval heel duidelijk:

Blijkbaar kan “seigneuriage” alleen maar een positief verhaal zijn voor de Soevereine Belgische Staat:
wanneer die verliezen zich zouden gaan voordoen zal het de vennootschap NBB zelf (en haar eigenaars) zijn die deze zal dragen.

De Belgische Staat waarborgt geen verliezen, ontvangt enkel winsten. En heel veel meer dan wat die “seigneuriage” zou kunnen inhouden!

We merken eveneens op dat de vergoeding voor de bankbiljetten welke de NBB niet zelf in omloop brengt (de donkerblauwe lijn) de laatste jaren continu daalt, om de laatste twee jaar 0% te blijven.
Met andere woorden: de vergoeding voor de activa, tegenpost van dit gedeelte van de bankbiljettenomloop van de NBB (activa welke dus niet op haar eigen balans staan), is reeds jaren 0,00 euro !

Wat het bestuur van de NBB “seigneuriagevoordeel” noemt !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s