De beursnotering

Het aandeel Nationale Bank van België nv noteert op Euronext Brussels,

op de Continumarkt onder de ISIN-code BE0003008019.

Met ingang van 23 december 2019
werd het aandeel NBB zelfs opgenomen in

de BEL-MID index van Euronext.

De webpagina van Euronext is duidelijk: De Euronext Markten zijn gereglementeerde markten, zoals deze gedefinieerd zijn in Mifid. “

Het feit dat het aandeel NBB dus gewoon noteert op de Continumarkt van Euronext Brussels (en zelfs niet op andere deelmarkten als de Vrije Markt of Euronext Expert Markt – hetgeen op “speciale situaties” of uitzonderingen inzake informatieverplichtingen zou kunnen wijzen) zal voor elke (potentiële) belegger inhouden dat de NBB – net zoals elke andere genoteerde vennootschap – dient te voldoen aan alle wettelijke beschermende maatsregelen en informatieverplichtingen. Verplichtingen waar het FSMA dan op toeziet dat deze ook strikt worden nageleefd.

Euronext stelt criteria in om een notering op deze markten te kunnen verkrijgen. Verplichtingen waar de vennootschap moet aan voldoen op het moment dat zij een notering aanvraagt, naast de blijvende verplichtingen zolang zij deze notering wil aanhouden:

Om te noteren op Euronext Continu moeten de vennootschappen een financiële rapportering voeren vogens de IFRS-standaard.

Gezien de problemen inzake de enorme onderwaardering van het aandeel, gevolg van tekortkomingen inzake de informatieverplichtingen, wordt Euronext aangeschreven om als marktexploitant enige verantwoordelijkheid te nemen.

M Van Dessel heeft enkele reacties en standpunten:

  • Niemand, maar dan ook niemand, heeft enige verplichting om bepaalde aandelen te kopen noch te verkopen aan de huidige marktprijs.”
  • “Elke transactie is een resultante van een overeenkomst tussen een koper en een verkoper die bijgevolg akkoord gaan over de prijs waartegen ze gehandeld hebben. Niets meer of niets minder.”
  • Er bestaat namelijk een verschil tussen het moment wanneer een bedrijf naar de beurs komt en de verdere evolutie ervan. Op het moment dat het naar de beurs komt moeten de bedrijven uiteraard aan alle op dat moment geldende regels voldoen, zonder uitzondering. We hebben trouwens verschillende markten met verschillende niveaus van verplichtingen om aan de specifieke noden van elk bedrijf te voldoen

Mijn eigen, persoonlijke bedenkingen:

  • Hoeveel andere vennootschappen hebben een zelfde notering verkregen zonder aan de voorwaarden te voldoen?
  • Wat zal M Van Dessel beslissen mocht een andere vennootschap, die de notering reeds jaren aanhoudt, de keuze mocht maken om niet langer volgens IFRS te willen rapporteren? Geen probleem?
  • Zou M Van Dessel werkelijk geen enkele situatie kennen waarbij eigenaars WEL worden gedwongen om te verkopen? Tegen onwaarschijnlijke ondergewaardeerde koersen? Ik geef zelf slechts één voorzetje: erfganamen moeten een portefeuille ten gelde maken, om de successierechten over het totaal vererfde vermogen te kunnen betalen? …
  • de prijsvorming op de secundaire markten wordt hoofdzakelijk bepaald door de kwaliteit en betrouwbaarheid van de financiële communicatie.
    M Van Dessel ziet ook in het geval van de Nationale Bank van België voor de marktexploitant GEEN ENKELE verantwoordelijkheid weggelegd.

M. Van Dessel van Euronext Brussels zal natuurlijk trots zijn met het opnemen van onze centrale bank in de index BEL-MID.
Een marktexploitant zoals Euronext heeft echter een belangrijke verantwoordelijkheid.
Kan een marktexploitant een notering blijven toestaan en hiertoe tegelijkertijd elke mogelijke uitzondering toestaan zoals deze onverbiddelijk WEL geldt voor elke andere beursgenoteerde vennootschap?
Zonder dat de beleggers die zich tot uw markt richten hiervan op de hoogte zijn, laat staan dat zij hiermee dan akkoord zouden gaan, met die uitzonderingen met werkelijk belangrijke gevolgen?

Ook als deze toegestane uitzonderingen er mee verantwoordelijk voor zijn dat er enorme afwijkingen tussen de prijsvorming op de markt en de werkelijke waarde van de belegging die men op die markt wil verkopen?

Het feit van het verkrijgen (en het behouden) van een beursnotering op een markt als Euronext creëert terecht bepaalde verwachtingen bij de kleine beleggers. Het feit van zelfs maar een opname in een belangrijke index als Bel-Mid is daarenboven ongetwijfeld voor velen een bevestiging van een onberispelijke en kwaliteitsvolle gang van zaken.

Een (absoluut fout) signaal vanwege de marktexploitant!

Het is belangrijk dat de verantwoordelijke marktexploitanten hieromtrent hun standpunten geven: ofwel wijzigt men de houding t.o.v. de vennootschap, als voorwaarde om de notering toch in stand te houden. Ofwel stelt men duidelijk waarom de voorwaarden ongewijzigd mogen blijven, en neemt men dus zijn verantwoordelijkheid.
En dan is het meteen ook duidelijk voor de duizenden kleine beleggers tot wie zij zich later (ook) kunnen richten wanneer (via rechtbanken, of op eender welke andere manier) werd geoordeeld dat het bestuur van de NBB zware fouten heeft begaan welke hebben geleid tot de belachelijke onderwaarderingen van hun effecten welke zij enkel hebben kunnen verkopen op de markt van Euronext.

Omdat de marktexploitant het met deze onverantwoorde uitzonderingen het bestuur heeft mogelijk gemaakt om het pad van bedrog te blijven bewandelen …!