Waarheidsgetrouw

De wettelijke verplichting voor de het bestuur van de Nationale Bank van België om een financiële communicatie te garanderen welke een waarheidsgetrouw beeld van het vermogen van de vennootschap geeft, werd op deze webpagina reeds uitgebreid behandeld. Ook al omdat dit probleem het voorwerp was van verschillende juridische procedures. Ik beperk me hier tot volgende beperkte verwijzing:

In zijn opiniestuk bevestigt vertegenwoordiger van het volk Sander Loones (N-VA) wat het belang is van een waarheidsgetrouwe financiële communicatie, en wat de risico’s (op o.a. enorme schadeclaims) zijn wanneer de bestaande tekortkomingen en problemen inzake deze communicatie ongewijzigd blijven. Hij blijkt de enige te zijn in het Parlement die de ernst van de situatie begrijpt, en waarschuwt heel terecht.

Gezien de Nationale Bank van België tot op vandaag nog steeds geen gevolg heeft gegeven aan de gekende problemen en tekortkomingen inzake haar financiële communicatie, en geen enkele toezichthouder noch het Parlement in dit verband reeds zijn opgetreden, wordt het onze centrale bank nog steeds mogelijk gemaakt om buiten de wet te opereren.

Het bijzondere sui generis rechtskader van de Nationale Bank van België zal op die manier verder evolueren tot een tweede ARCO financieel schandaal, met de Belgische Staat in haar voorbeeldfunctie (?) van Beweging.net ?!!