Toezicht ??

Het FSMA, onder voorzitterschap van JP Servais, is verantwoordelijk voor het toezicht over de Belgische secundaire markten.

De Nationale Bank van België staat op de lijst van emittenten onder toezicht van het FSMA, een feit welke alle beleggers een vals gevoel van veiligheid zal geven. Immers, de toezichthouder zelf beweert inzake de NBB niet over alle essentiële bevoegdheden te beschikken. Een vennootschap onder toezicht, maar dus eigenlijk toch ook weer niet helemaal. En in de feiten: eigenlijk helemaal niet gecontroleerd.

Wat de situatie voor de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België nog zoveel erger maakt, is het feit dat de toezichthouder FSMA gewoon rechtstreeks afhangt van de Minister van Financiën.

De Minister van Financiën, de gelijktijdige drager van de drie petten van zowel

 • de werkelijke patron van de toezichthouder FSMA,
 • EN als vertegenwoordiger van de Belgische Staat als almachtig meerderheidsaandeelhouder van de NBB,
 • EN als vertegenwoordiger van de Soevereine Belgische Staat ??!?

Weerloze kleine beleggers (extra van toepassing op de 50 % privé minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België, gezien de hen ontnomen essentiële bevoegdheden van eigenaars van een vennootschap), zouden altijd moeten kunnen rekenen op een verantwoordelijke, bekwame en onafhankelijke toezichthouder. Talrijke dossiers, zoals recent de leegroof van de genoteerde vennootschap Nyrstar, bewijzen dat dit zeker niet altijd het geval is. Het mag nooit een geldig excuus zijn, maar het overduidelijke falen vanwege het FSMA in het dossier omtrent de Nationale Bank van België heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit dat de toezichthouder niet over de noodzakelijke onafhankelijkheid beschikt om gevat op te treden. Er hebben zich meerdere situaties en gebeurtenissen voorgedaan waar een tussenkomt vanwege de toezichthouder altijd had moeten worden verwacht!

Slechts enkele evidente vragen die de minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België nu nadrukkelijk opwerpen:

 • De toezichthouder FSMA beweert geen enkele bevoegdheid noch verantwoordelijkheid te hebben inzake de effectieve controle van de financiële communicatie vanwege deze genoteerde vennootschap. Indien dit inderdaad het geval zou zijn: om welke reden is het FSMA op 20 september 2022 deze keer dan wel opgetreden? Waarom werd de NBB deze keer wel gedwongen tot een marktcommuniqué?
 • Wanneer het FSMA aanneemt dat aangekondigde verliezen bij De Nederlandsche Bank automatisch betekent dat ook de Nationale Bank van België verliezen zal lijden: om welke redenen werd deze (inderdaad opgaande) vergelijkbaarheid tussen de Nationale Bank van België en De Nederlandsche Bank dan nooit eerder doorgetrokken? Bijvoorbeeld wat betreft de communicatie omtrent het eigen vermogen van deze beursgenoteerde vennootschap?
 • Waarom werd het bestuur van de Nationale Bank van België nooit eerder verplicht tot een waarheidsgetrouwe communicatie omtrent dat eigen vermogen? Niet bij gelegenheid van diverse juridische betwistingen, niet bij gelegenheid van de herhaalde verzoeken vanwege aandeelhouders tot tussenkomst vanwege de toezichthouder, en vooral ook nu niet bij gelegenheid van een opgelegde communicatie omwille van een crisissituatie? Waar de essentiële duidelijkheid omtrent de samenstelling en de omvang van het (resterende) eigen vermogen de bestaande aandeelhouders zou hebben gerustgesteld?
 • Gezien enerzijds het bewezen track-record van het FSMA in dit dossier en anderzijds de relatie tussen de toezichthouder en de meerderheidsaandeelhouder van de NBB, en de meningen omtrent het opheffen van de beursnotering in het Parlement: welke instantie zou WEL voldoende onafhankelijk zijn om bij een eventueel openbaar bod het prospectus en “de faire waardering” te beoordelen? Wie zal de bescherming van de belangen van de kleine beleggers ook effectief gaan garanderen? Toch niet het FSMA?
 • Waarom komt het FSMA nu pas met 20 voorstellen ter verbetering van de bescherming van minderheidsaandeelhouders? Waarom werden er niet eerder initiatieven genomen naar de wetgever toe? Om de externe revisor werkelijk verantwoordelijk stellen t.o.v. de 50% eigenaars van de vennootschap? Door niet toe te laten dat deze enkel aan het bestuur mag rapporteren? Door geen alternatieve of bijkomende controle door bv. het Rekenhof voor te stellen?
 • en opnieuw, zovele andere punten.

En ja, op hetzelfde moment komt ook onze nationale toezichthouder FSMA met zelfs “een twintig punten-plan”, eveneens met als doel de kleine beleggers en vooral de minderheidsaandeelhouders te gaan beschermen !!

Het blijkt één van de belangrijkste prioriteiten van het ESMA te zijn om “de bescherming van de retailbeleggers te versterken” ..!
Over een periode van slechts een vijftal jaren verwacht men dit doel te hebben bereikt. Ondertussen ..?

De toezichthouders, zowel de nationale als The European Securities and Markets Authority (ESMA) , blijven organisaties met nobele bedoelingen die massale regelgeving afleveren. In de praktijk blijft de kleine belegger evengoed onbeschermd, blijven de toezichthouders wegkijken wanneer er zich echte probleemsituaties voordoen.
Ook deze aangekondigde “verbeteringen” zal tot heel veel bijkomende regelgeving leiden, doch zal voor dossiers zoals dat van de Nationale Bank van België totaal niets bijbrengen wat de echte bescherming van de kleine beleggers betreft!

Wat zich rond de Nationale Bank van België afspeelt is slechts een jammerlijk voorbeeld van dit falend toezicht. Tot het tegendeel zal worden bewezen …

Het ESMA werd inderdaad gewezen op de onwaarschijnlijke situatie dat een meerderheidsaandeelhouder van de Nationale Bank van België voor miljarden euro’s eigen vermogen afleidt zonder de vermogensrechten van de minderheidsaandeelhouders te respecteren (met verwijzing naar Nyrstar), het bestuur zich schuldig maakt aan het afleveren van een misleidende en bedrieglijke financiële communicatie (met verwijzing naar de boekhoudfraude bij Wirecard) en dat er een onwaarschijnlijke probleemsituatie is rond de toezichthouder FSMA (die rechtstreeks afhangt van de pleger van de aangeklaagde feiten).

De toezichthouder werd gewezen op de risico’s, en de gevolgen voor de kleine beleggers wanneer er zich belangrijke verliezen zouden voordoen …

M Evert Van Walsum, Head of Investor Protection & Intermediaries, had “een tijdige reactie” beloofd.

Twee dagen na de persmededeling van de Nationale Bank van België werd het Head of Investor Protection gewezen op de bevestiging van de aangekondigde crisissituatie en de rampzalige financiële gevolgen voor de kleine beleggers. Het is tot op vandaag stil gebleven aan de overkant. Alweer …

Een aantal van de aangekondigde “20 punten-plannen” hadden zomaar aan enkele van de aangeklaagde problemen bij de Nationale Bank van België kunnen verhelpen:

 • het aanduiden van een bestuurder die als contactpersoon optreedt tussen activistische aandeelhouders en de onderneming,
 • in de wet inschrijven dat bij beursgenoteerde ondernemingen de aandeelhouders hun goedkeuring moeten geven voor de overdracht van belangrijke activa,
 • er moeten mechanismen komen om de minderheidsaandeelhouders te beschermen,
 • er is nood aan een wetgevend kader dat bedrijven die een inreuk hebben begaan op de financiële regels sneller en automatisch verplicht de gedupeerde beleggers te vergoeden (zonder dat die elk afzonderlijk naar de rechtbank moeten trekken) …

Zijn deze plannen dan gewoon een bevestiging en een erkenning van de actuele tekortkomingen in de wetgeving en het toezicht?
Zou een werkelijk onafhankelijk toezichthouder al niet aan heel veel van de actuele problemen hebben kunnen verhelpen, gewoon door de bestaande wetgeving en regels van goed bestuur correct te laten naleven? En dus:

De minderheidsaandeelhouders van de NBB werd elke essentiële bevoegdheid van eigenaars van een vennootschap ontnomen. Zij hebben zelfs geen enkel recht op waarheidsgetrouwe financiële informatie?!
U zou proberen aan hun rampzalige situatie te verhelpen door hen inspraak te geven aangaande overdrachten van activa en vermogen? Binnen enkele jaren te realiseren?

U HEEFT 20 JAAR DE TIJD GEHAD OM HET MEEST EVIDENTE TE LATEN TOEPASSEN !!! U HEEFT GEFAALD, OVER DE HELE LIJN !!

GAAT ESMA NU OOK 5 JAAR DE TIJD NEMEN OM ALSNOG EEN ECHTE BESCHERMING VAN KLEINE BELEGGERS TE GARANDEREN ?!

Ondertussen blijft de handel, ook na de dramatische persmededeling, gewoon verder toegelaten. Aandeelhouders verhandelden duizenden aandelen, niet tegen koersen die het eigen vermogen (49.400,00 euro) benaderen, doch wel tegen 700,00 euro en (veel) minder nog.

De transparante en efficiënte markten, een andere doelstelling van de Europese toezichthouder …