PLUS – LID

U wenst zowel het herstel van uw (vermogens)rechten als aandeelhouder van de Nationale Bank van België als uw financiële belangen te verdedigen op een georganiseerde wijze, door toe te treden tot de Vzw RES~PE©T als een PLUS-lid.

De Belgische Staat heeft als meerderheidsaandeelhouder van de Nationale Bank van België en met volledige medewerking van de Regentenraad voor miljarden euro’s eigen vermogen laten versluizen naar de eigen Schatkist. Dit zonder rekening te houden met de statutair verankerde en onbetwistbare rechten over het vermogen van de vennootschap.
Die meerderheidsaandeelhouder kan zich nu bovendien ook nog eens bedienen van het vermogen van de vennootschap om te verhinderen dat de minderheidsaandeelhouders hun evidente recht halen … Jarenlange procedures voeren, met ondersteuning van de duurste advocaten, … tegen de belangen van de vennootschap zelf en voor de helft op kosten van de privé minderheidsaandeelhouders!

Die minderheidsaandeelhouders, overtuigd van hun gelijk, moeten die belangrijke financiële inspanningen dus zelf dragen. Dankzij een toetreding als PLUS-lid neemt u op volwaardige wijze uw aandeel in de te leveren inspanningen …

UW VOORDELEN VAN EEN PLUS-LIDMAATSCHAP

 • Uw vermogensrechten werden in belangrijke mate geschonden. Als een Plus-lid weet u dat u maximaal uw bijdrage zal hebben gedaan om de vooropgestelde doelen te kunnen realiseren, dat u zich niets te verwijten zal hebben. Een Plus-lidmaatschap is eigenlijk de enige volwaardige manier om echt onze acties te steunen, om de gestelde doelen te kunnen bereiken …
 • U wordt van elke relevante evolutie met betrekking tot elk van de verschillende initiatieven (via mail en via de webpagina) systematisch geïnformeerd. U kan ook rekenen op een eerlijke communicatie met het bestuur …
 • Bij elke aangekondigde claimactie zal u, als aangesloten Plus-lid, worden geïnformeerd (zowel omtrent het inleiden als aangaande de details van deze actie) en zal u telkens de vrije keuze kunnen maken om al dan niet aan te sluiten tot die actie.

Wanneer deze claimacties tot financiële successen leiden voor de aangesloten leden, zal een PLUS – lid 10 % van “het behaalde resultaat” afdragen aan de Vzw RES~PE©T.

De Vzw wendt deze ingehouden bedragen aan om de werkingskosten en vergoedingen aan de advocaten te betalen.

Het jaarlijks lidgeld

Na aanvaarding van uw lidmaatschap betaalt u een basislidgeld van 75,00 euro. Om elke twijfel weg te nemen: per lid (en NIET per aandeel in bezit).

Door betaling van dit lidgeld bent u een aangesloten lid voor de periode van 1 april van het jaar van uw aanvaarding als lid, tot 1 april van het daaropvolgende jaar.

Op 1 maart van elk volgend jaar zal het bestuur bepalen welk lidgeld zal worden betaald. Tot zolang de beurskoers beneden de 5.000,00 euro blijft zal het basislidgeld voor het volgende jaar op 75,00 euro behouden blijven.

Een éénmalige variabele bijdrage

Bovenop het basislidgeld betaalt een toetredend PLUS-lid, op het moment van aansluiting (en dus éénmalig) een zelf gekozen variabel bedrag:

een minimum van 75,00 euro, ofwel een veelvoud van 75,00 euro.

Bij uitkeringen van geclaimde schadevergoedingen zal de afdracht van 10 % over “ het behaalde resultaat ”, worden bepaald door het betaalde variabel lidgeld:

per schijf van 75,00 euro variabel lidgeld (50,00 euro voor een lidmaatschap van voor de algemene vergadering van 18 mei 2020) zal het PLUS-lid één aandeel kunnen inbrengen waarbij een inhouding zal gebeuren tegen het voordeeltarief van 10 %.
Wanneer het PLUS – lid aansluit tot een claimactie voor een groter aantal aandelen, dan zal de afdracht bij claimuitkeringen voor dat eventuele surplus aangesloten eigen aandelen worden berekend tegen het tarief van 15 %.

Toelichtingen bij de voorwaarden

 • Bij claimacties ingesteld door (of met de steun van) de Vzw RES~PE©T zal het lid uitsluitend aandelen kunnen inbrengen waarvan het lid zelf de eigenaar is,
 • Gedurende de inschrijvingsperiode van een claimactie zal elke toetreding tot de Vzw als nieuw PLUS-lid worden geweigerd.
  Een nieuw PLUS-lidmaatschap zal dus enkel mogelijk zijn buiten lopende inschrijvingsperiodes, en enkel recht geven op deelname (tegen het verbonden voordeeltarief van 10 %) aan de daarna volgende nieuwe claimacties,
 • Wanneer een aangesloten PLUS-lid in een latere fase meer aandelen wil kunnen aansluiten tegen voordeeltarief, dan kan dit altijd worden aangevraagd. Voor zover dergelijke aanvraag gebeurt buiten de inschrijvingsperiode van een aangekondigde claimactie kan het bestuur van de Vzw dit aanvaarden, het lid betaalt dan het overeenstemmende tarief (50,00 euro / 75,00 euro per aandeel, de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op het moment van zijn aansluiting).
 • Dergelijke aanvullende aansluitingen zullen door het bestuur worden beoordeeld, en kunnen als “tactische werkwijze” worden beoordeeld. Het bestuur heeft de vrijheid dergelijke aanvragen dan te weigeren.

Pas bij overschrijding van de koerslimiet van 5.000,00 euro (op 1 maart van elk jaar te bepalen) zal een volgend lidgeld wijzigen en als volgt worden bepaald:

Wanneer de beurskoers uitkomt boven de 5.000,00 euro (maar beneden de 6.000,00 euro blijft) wordt het voor 1 april te betalen basislidgeld op 100,00 euro vastgelegd.

Per tranche van 1.000,00 euro dat de beurskoers verder (dan 6.000,00 euro) is gestegen wordt het basislidgeld voor het daaropvolgende jaar bijkomend verhoogd met 50,00 euro.

Het maximum lidgeld wordt begrensd op 500,00 euro.

Een voorbeeld:

op 1 maart 2024 zou de beurskoers van NBB uitkomen op 5.450,00 euro. Het lidgeld voor de periode van 1 april 2024 tot 1 april 2025 (te betalen voor 1 april) komt uit op 100,00 euro.

Is de beurskoers op datzelfde moment 4.200,00 euro dan blijft het basislidgeld voor het volgende jaar 75,00 euro, is de koers dan 7.210,00 euro is voor dezelfde periode een lidgeld van 200,00 euro verschuldigd.

Aanvullende bepalingen:

 • Het bestuur zal geen terugbetalingen doen van gestorte variabele lidgelden.
 • Een latere upgrade in lidmaatschap (van ACTUM of van BASIC) naar PLUS-lid zal niet worden aanvaard. Uw oorspronkelijke keuze heeft dus zeker zijn belang,
 • In geval van overlijden van een PLUS-lid zullen de wettelijke erfgenamen een lidmaatschap in eigen naam kunnen aanvragen, en dit in dezelfde categorie als het overleden lid. Voor de dan lopende claimacties zal het aantal aan te sluiten aandelen beperkt zijn tot het totaal aantal aandelen van het overleden lid.