Aansluiting tot de VZW

Wanneer u dit formulier zal hebben doorgestuurd ontvangt u daarna een mail met daarin uw lidnummer, en de betalingsinstructies voor uw basislidgeld (en enkel voor PLUS-leden het bijkomende variabele bedrag).
Bij ontvangst van de overeengekomen betaling zal uw lidmaatschap definitief aanvaard zijn.
Dank voor het gestelde vertrouwen vanwege het bestuur.