STANDPUNTEN

” DE OFFICIËLE EXTERNE RESERVES VAN EEN LAND ZIJN EIGENDOM VAN AL HAAR BURGERS ! ”
(Nationale Bank van België)

===  ” NEEN !  Die reserves zijn de onbetwistbare eigendom van de centrale bank !!! ===
===  Enkel wanneer De Staat alle aandelen bezit van haar centrale bank, bezitten haar burgers inderdaad (onrechtstreeks) al die reserves. Maar dus enkel en alleen op die uitdrukkelijke voorwaarde !! ”   ===

FAQ – Website NBB: Aan wie behoren de externe reserves van de Nationale Bank toe?

DE NATIONALE BANK VAN BELGIË IS DE ENIGE JURIDISCHE EIGENAAR VAN HAAR GOUDVOORRAAD.

DEZE GOUDACTIVA ZIJN HAAR DAADWERKELIJKE EN VOLWAARDIGE EIGENDOM, IN DE BETEKENIS VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

gold_malaysia

 

Dit wordt onweerlegbaar aangetoond op een volgende pagina (Standpunt Goud), waar de goudvoorraad van de NBB in al zijn aspecten wordt behandeld.


 

De Belgische Staat is in 1948 ingebroken in het kapitaal van haar centrale bank, de Nationale Bank van België nv.

warning_origZij heeft dit gedaan door beslag te leggen op de (“oorlogs”)winsten van de vennootschap (ofwel: het eigen vermogen van de vennootschap te onteigenen).
Is het de bedoeling van de Belgische Staat het kapitaal volledig te verwerven?
In de zelfde stijl en volgens de zelfde methode?

MIJN RESPECT VOOR ELKE VOLKSVERTEGENWOORDIGER DIE DIT ZAL LATEN GEBEUREN !!!  (sic)


 

%d bloggers liken dit: