STANDPUNTEN

Alfons Verplaetse:
Ik heb ook een groot deel van het goud van de Nationale Bank verkocht. Koning Boudewijn was daar een groot voorstander van.
Elke keer als ik bij hem op audiëntie ging, vroeg hij wanneer ik het zou beginnen verkopen. Dat goud lag daar maar en bracht amper iets op, terwijl wij een zware staatsschuld in deviezen moesten afbetalen. Toen ik Gouverneur van de Nationale Bank werd, hadden we nog 3.000 ton goud en bij mijn afscheid maar een kleine 300 ton meer. Met de opbrengst ervan hebben we onze deviezenschuld afbetaald.”

” Dat moet je maar durven. “

Aandeelhouders mogen geen enkele inspraak hebben met betrekking tot de officiële externe reserve-activa. De Koning daarentegen …

Dat moet je inderdaad maar durven. Niet de verkoop op zich, maar met fierheid uitspreken dat “we onze deviezenschuld hebben afbetaald”, met de verkoop van activa van de NBB slechts voor 50% eigendom van de gemeenschap.
Telkens opnieuw lacht men particuliere aandeelhouders in het gezicht uit.

Het was dus niet de Koning, maar Van Ypersele die de Koning liet duwen. In feite dus vanuit de vriendenkring ACW …?

De prijs waartegen de verkopen zijn gebeurd, en de schuld die er terug is ..