RES~PE©T vzw

Verschillende aandeelhouders organiseren zich en overwegen de oprichting van een vereniging dit ter herstel van hun rechten als aandeelhouder, en om de enorme schade te gaan recupereren.
De oprichting van deze Vzw is in voorbereiding, als particuliere minderheidsaandeelhouder zal ik zelf zonder enige twijfel toetreden.

Zoals uitgebreid op deze webpagina werd toegelicht heeft de meerderheidsaandeelhouder van de beursgenoteerde naamloze vennootschap Nationale Bank van België, op verschillende momenten en op verschillende manieren, misbruik gemaakt van haar totale machtspositie om het eigen vermogen van de vennootschap over te hevelen naar haar eigen Staatskas.
NIET de Staatskas van de aandeelhouder, neen, WEL de Staatskas van de Soevereine Staat. Maar aan dat onwaarschijnlijke onderscheid (?) hebben de particuliere minderheidsaandeelhouders geen enkele boodschap.

Misbruik van haar wetgevende macht, misbruik van de absolute macht om als enige aandeelhouder bestuurders te kunnen benoemen (12 van de 17 Regenten worden door de Staat aangeduid, er is geen enkele onafhankelijke bestuurder en de 50 % particuliere aandeelhouders hebben geen enkele vertegenwoordiger), de macht uitspelen om elke externe controle uit te schakelen, de macht om de media het zwijgen op te leggen.
Veel meer is er echt niet nodig om de vrije hand te hebben, en die vrije hand op steeds meer miljarden euro’s te leggen.

De vennootschap blijft achter met de steeds belangrijker wordende risico’s, haar particuliere aandeelhouders betalen de loodzware rekening van de bestuurders die uitsluitend “het algemeen belang willen dienen”. Er zijn recent andere voorbeelden van Belgische beursgenoteerde bedrijven (om Nyrstar niet te vernoemen) waarbij meerderheidsaandeelhouders zich in een vergelijkbare positie hebben gemaneuvreerd, bestuurders kon benoemen en deze riante verloningen toekende om uitsluitend haar eigen belangen te dienen, en waarbij toezichthouders ovoldoende alert waren (of gewoonweg nooit hun logische verantwoordelijkheid hebben genomen). Ook daar is het resultaat rampzalig voor de kleine belegger.

De kleine beleggers van de Nationale Bank van België nv zijn ook kleine beleggers, beleggers die de diverse nationale en internationale Wetgevers hebben willen beschermen. De opeenvolgende Ministers van Financiën, onze vertegenwoordigers van het volk, de toezichthouders, niemand lijkt echter passende aandacht te willen geven aan deze problematiek. Ondanks de hoogdringendheid, de oplopende schade voor elke betrokken partij.

Het is hoog tijd om zich te gaan organiseren: om (veel) erger te voorkomen, en om de enorme schade te gaan recupereren! In andere gevallen zijn beleggers (in Arcopar, Nyrstar, L&HSP, …) zich gaan organiseren op het moment dat het zogenaamde “kalf reeds verdronken was”.

De particuliere aandeelhouders van de NBB mogen niet dezelfde fout gaan maken. In hun eigen belang, maar ook in het algemeen belang. Als kleine aandeelhouders zijn wij immers ook allemaal Belgische burgers die voor een bepaald deel die enorme factuur aan schadeclaims zullen moeten gaan betalen..