Privacyverklaring

Privacystatement van RES~PE©T vzw

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag helder, bondig en transparant informeren.
RES~PE©T vzw verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).
U heeft recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. U kunt daartoe een verzoek indienen via email: Respect_vzw@telenet.be. U kunt ook inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben geregistreerd. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

Beveiliging gegevens

RES~PE©T vzw neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt RES~PE©T vzw geen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
U geeft ons met uw aansluiting de toestemming om uw gegevens te gebruiken bij de realisering van de doelstellingen van RES~PE©T vzw .

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt uw klacht richten aan RES~PE©T vzw per e-mail: Respect_vzw@telenet.be.
Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vind alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen op

Cookies

Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies die nodig zijn voor een goede werking van de website. Voor deze cookies hoeft volgens de cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.