De factuur van de Regentenraad

Minstens had de Regentenraad haar “correcte en eerlijke vergoeding” voor de seigneuriage ALTIJD moeten berekenen, zich hierbij baserend op de seigneuriage zoals deze door het ESCB wordt bepaald.

Het dus is het duidelijk dat, indien de Regentenraad haar jaarlijkse seigneuriage-inkomsten telkens tegen dezelfde rentevoet van de ECB had bepaald, en zelfs al had zij deze inkomsten integraal uitgekeerd aan de soevereine Belgische Staat,
dan was haar “correcte vergoeding voor de seigneuriage” voor een enorm bedrag lager uitgekomen.

Directeur Tom Dechaene
Algemene vergadering der aandeelhouders van 15 mei 2017:

Er bestaat geen enkele koppeling tussen het saldo van de winst die de NBB uitkeert aan De Staat, en de omvang van de omloop van de bankbiljetten”.

De tussentijdse factuur van de Regentenraad (eind 2021): 4.132.940.440,29 euro !!!

De totale factuur is echter nog veel zwaarder:

Toelichtingen:

  • De kolom (1) herneemt de bedragen welke de Regentenraad sedert 2009 effectief “als saldo van de winst” heeft overgemaakt aan de Soevereine Staat,
  • De kolom (2) herneemt de bedragen welke zij had overgemaakt  indien zij de methode en criteria van het ESCB had toegepast (doch onveranderd uitgekeerd vanuit de winst),
  • In haar jaarverslag vermeldt de NBB de rendementen welke men over de Statutaire Portefeuille werkelijk heeft gerealiseerd (kolom3),
  • In haar berekening van het tweede dividend houdt de Regentenraad rekening met de jaarlijkse gemiddelde belastingvoet. In de berekening van de gederfde aangroei van de Statutaire Portefeuille (de twee laatste kolommen) wordt rekening gehouden met deze aanslagvoet, waardoor inderdaad een netto aangroei werd berekend (kolom 4).

De berekening:

In deze berekeningen houden we ook rekening met het feit dat de werkelijk overgemaakte “seigneuriagewinst” vrijgesteld is van alle belasting. Wanneer deze bedragen niet waren uitgekeerd aan de Staat, dan had de vennootschapsbelasting van toepassing geweest.

Resultaten:

  • De Regentenraad heeft sedert 2009 als “correcte seigneuriage” een totaal bedrag uitgekeerd van: 5.536.824.000,00 euro. Zonder uitkering (en dan belast) had dit netto (uitgespaard bedrag) geweest: 4.043.040.781,00 euro.
  • Dit nettobedrag had dan een extra aangroei van de Statutaire Portefeuille opgeleverd van 647.783.103,94 euro , waardoor het totale netto gemiste bedrag = 4.690.823.884,94 euro.
  • Had de Regentenraad toch een “correcte seigneuriage” betaald, maar bepaald volgens de methode van het ESCB, dan was de Statutaire Portefeuille netto toch nog 3.366.535.315,76 euro groter geweest dan nu het geval is.

En dus, indien zoals bij elke andere NCB ook de Regentenraad GEEN seigneuriage zou vergoeden, dan was de Statutaire Portefeuille nu beduidend groter geweest, namelijk:

4.690.823.884,94 Euro

( 11.727,06 euro per aandeel NBB )