ACTUM – LID

U wenst als ACTUM – lid toe te treden tot
de Vzw RES~PE©T


Na aanvaarding van uw lidmaatschap betaalt u een basislidgeld van 75,00 euro.

Door betaling van dit lidgeld bent u een aangesloten lid voor de periode van 1 april van het jaar van uw aanvaarding als lid, tot 1 april van het daarop volgende jaar.

Op 1 maart van elk volgend jaar zal het bestuur bepalen welk lidgeld zal worden betaald. Tot zolang de beurskoers beneden de 5.000,00 euro blijft zal het basislidgeld voor het volgende jaar op 75,00 euro behouden blijven.

Pas bij overschrijding van de koerslimiet van 5.000,00 euro (op 1 maart van elk jaar te bepalen) zal een volgend lidgeld wijzigen en als volgt worden bepaald:
wanneer de beurskoers uitkomt boven de 5.000,00 euro (maar beneden de 6.000,00 euro blijft) wordt het voor 1 april te betalen basislidgeld op 100,00 euro vastgelegd.
Per tranche van 1.000,00 euro dat de beurskoers verder (dan 6.000,00 euro) is gestegen wordt het basislidgeld voor het daaropvolgende jaar bijkomend verhoogd met 50,00 euro.
Het maximum lidgeld wordt begrensd op 500,00 euro.

Een voorbeeld: op 1 maart 2021 zou de beurskoers van NBB uitkomen op 5.450,00 euro. Het lidgeld voor de periode van 1 april 2021 tot 1 april 2022 (te betalen voor 1 april) komt uit op 100,00 euro.

Is de beurskoers op datzelfde moment 4.200,00 euro dan blijft het basislidgeld voor het volgende jaar 75,00 euro, is de koers dan 7.210,00 euro is voor dezelfde periode een lidgeld van 200,00 euro verschuldigd.


De Vzw RES~PE©T zal zeker ook claimacties gaan uitwerken om de enorme schade, met zijn verschillende oorzaken en in zijn diverse vormen, te gaan recupereren.
Bij elke aangekondigde claimactie zal u, als aangesloten lid, worden geïnformeerd (zowel omtrent het inleiden als aangaande de details van deze actie) en zal u telkens de vrije keuze kunnen maken om al dan niet aan te sluiten tot die actie.

Wanneer deze claimacties tot financiële successen leiden voor de aangesloten leden, zal een ACTUM-lid 20 % van “het behaalde resultaat” afdragen aan de Vzw RES~PE©T.

De Vzw wendt deze ingehouden bedragen aan om de werkingskosten en vergoedingen aan de advocaten te betalen.

Aanvullende bepalingen:

  • Bij claimacties ingesteld door (of met de steun van) de Vzw RES~PE©T zal het lid uitsluitend aandelen kunnen inbrengen waarvan het lid zelf de eigenaar is,
  • Een nieuw ACTUM-lidmaatschap is de enige mogelijkheid voor niet-leden van de Vzw om, bij gelegenheid van aangekondigde claimacties, alsnog toe te treden.
    Het bestuur van de Vzw RES~PE©T heeft echter de vrijheid om elke vraag tot deelname aan een claimactie te beperken (in aantal aan te sluiten aandelen), en/of kan het de financiële voorwaarden aanpassen,
  • In geval van overlijden van een ACTUM-lid zullen de wettelijke erfgenamen een lidmaatschap in eigen naam kunnen aanvragen, en dit in dezelfde categorie als het overleden lid. Voor de dan lopende claimacties zal het aantal aan te sluiten aandelen beperkt zijn tot het totaal aantal aandelen van het overleden lid.