” Aanhouden en beheren “

“ Toelichting 6.2 – Overige financiële activa ”
(jaarverslag van de ECB):

” Deze  post  bestaat  vooral  uit de  eigenmiddelenportefeuille van  de  ECB en wordt aangehouden tegenover  het  kapitaal  en  de  reserves  en  de  voorziening voor financiële risico’s.
Deze post omvat onder meer een belang van 3.211 aandelen in de  Bank  voor  Internationale  Betalingen  (BIB)  tegen  de  verwervingsprijs  van €42 miljoen.  (..)  De  netto  toename  van  deze  post  in  2019  was  voornamelijk  het gevolg van de herinvestering van rentebaten uit de eigenmiddelenportefeuille van de ECB en de stijging van de marktwaarde van de effecten in deze portefeuille. “

De  “eigenmiddelenportefeuille  van  de  ECB” is  het  equivalent  van  “de  Statutaire portefeuille van de NBB”: de portefeuille waarin het kapitaal en de reserves (en hun verdere opbrengsten) van de vennootschap worden belegd.

Toelichting 2.1 – Vorderingen op het IMF
(jaarverslag ECB 2019):

“Deze post omvat de door de ECB aangehouden bijzondere trekkingsrechten (..)

Toelichting  2.2 – Tegoeden  bij  banken  en  beleggingen  in  effecten,  externe leningen  en  overige  externe  activa;  en  vorderingen  op  ingezetenen  van  het eurogebied, luidende in vreemde valuta
(jaarverslag ECB 2019):

“De samenstelling van de door de ECB aangehouden netto-posities in vreemde valuta per 31 december 2019 luidt als volgt: (..)