Welke claims ?

De geplande en mogelijke acties van de Vzw zijn divers, en hebben betrekking op:

  • het vermijden van bijkomende schade
  • het recupereren van geleden schade
  • het herstel van de rechten van de aandeelhouders.

Enkele voorbeelden:

In 1999 werd een OVERDRACHT van 27,1 ton goud aan de Europese Centrale Bank geboekt, overeenkomstig het Artikel 30 van de ESCB/ECB-statuten. In ruil heeft de NBB een rentedragende vordering IN EURO op de ECB op (het actief van) haar balans geboekt.

Voor deze overdracht werd ten onrechte het Artikel 30 van de Organieke Wet toegepast: de meerwaarde van 177.114.568,58 euro werd geboekt in de onbeschikbare reserverekening en in 2002 werd dit bedrag gestort aan AAN DE STAAT, krachtens de wet van 10 december 2001 (betreffende de definitieve omschakeling op de euro).
Waar de Wetgever het had over ‘overdrachten van goud” omschrijft de NBB dezelfde transactie in haar jaarverslagen als “arbitragetransacties van activa in goud“. Deze meerwaarde had altijd in de jaarwinsten (van 1999) moeten worden opgenomen, en door de Regentenraad worden bestemd.

De particuliere minderheidsaandeelhouders werden onteigend voor een bedrag van 442,79 euro per aandeel.


Als gevolg van de misleidende en bedrieglijke financiële informatie vanwege het bestuur van de NBB reflecteert de beurskoers op geen enkele manier de reële (minstens boekhoud)waarde. Dagelijks verkopen aandeelhouders hun aandelen tegen minder dan een vijftiende van die boekhoudwaarde.

Het is evident dat de minderheidsaandeelhouders deze tienduizenden euro’s per aandeel schade zullen verhalen bij de verantwoordelijke en aansprakelijke partijen.


Sedert de invoering van het Artikel 32 in de Organieke Wet werd de vennootschap voor 5,13 miljard euro jaarwinsten (eigen vermogen dus) onteigend. Mits respect voor de Statutair bepaalde uiteindelijke eigendomsrechten had het eigen vermogen van de NBB voor een bedrag van 4,28 miljard euro hoger uitgekomen dan nu het geval is.

Na beoordeling door de Raad van State of desnoods een rechtbank zullen de minderheidsaandeelhouders deze 10.700,00 euro per aandeel terug claimen bij de soevereine Belgische Staat.