ACTIE RECUPERATIE SCHADE

Zoals elders op deze webpagina werd aangegeven wordt de teller van de gelopen schade goed bijgehouden. Deze actie zal waarschijnlijk pas starten op het moment dat rechtbanken in staat werden bevonden om vonnissen te vellen, eindelijk recht te spreken.

Beurskoersen zijn het resultaat van de financiële informatie welke het bestuur van een vennootschap verspreid. Aandeelhouders verkopen hun aandelen noodgedwongen tegen de koersen welke op basis van deze informatie tot stand komen.

De Regentenraad blijft jaarverslagen goedkeuren waarin het eigen vermogen bedrieglijk in beeld wordt gebracht, blijft stellen dat “de officiële externe reserve-activa de Belgische Staat toebehoren” (en dus niet de vennootschap zelf).

Het resultaat van deze foute informatie is o.a. een beurskoers welke slechts 7% uitmaakt van het boekhoudkundig eigen vermogen.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen heeft verkocht na 1998 doet dit op basis van bedrieglijke informatie welke het bestuur van de NBB ter beschikking stelt. En tegen koersen welke nu een 30.000 euro per aandeel beneden de werkelijke waarde liggen.

Dit is dan gerekend zonder de waarde van het onteigende eigen vermogen en de gederfde opbrengsten voor de vennootschap. Welke door de Belgische Staat zullen moeten opnieuw worden ingebracht en/of gecompenseerd aan de particuliere aandeelhouders.

Een les zoals het Arcopar-schandaal volstaat blijkbaar niet voor ons Belgisch politiek personeel.

De acties zullen dus minstens uit dit dubbele luik bestaan: het terug inbrengen door de Belgische Staat van het onteigende vermogen van de vennootschap (met compensatie voor de gederfde opbrengsten), en alle aandeelhouders groeperen die aandelen hebben moeten verkopen tegen koersen welke, als gevolg van bedrieglijke financiële communicatie, slechts een fractie van de werkelijke waarde inhield.