Categorieën
FINANCIËLE COMM. GOED BESTUUR

De molens van het Gerecht…

malen traag. We werden ervan in kennis gesteld dat, exact vier jaar na aanvang van de procedure voor het Hof van Beroep, er zal worden gepleit
op datum van 10 september 2019.

Wij rekenen er op dat deze procedure moet leiden tot een transparante, consequente en waarheidsgetrouwe financiële communicatie vanwege het bestuur van deze beursgenoteerde centrale bank.

Categorieën
BLOGGEN WINSTVERDELING

De Raad van State

kreeg van de Wetgever een alles behalve eerlijke kans om de gevolgen van het invoeren van het Artikel 32 in de Organieke Wet van de Nationale Bank van België grondig en ernstig te beoordelen.

Na exact 10 jaar toepassing van deze Wet zijn de gevolgen heel duidelijk. Zij worden uitvoerig beschreven op de webpagina, onder het hoofdstuk ” Dossiers / Actie verdeling van de winst “, op de verschillende pagina’s.

De bedenkingen van de Raad van State in 2009 waren heel terecht. Wij hebben op 8 mei 2019 een verzoekschrift tot nietigverklaring ingediend bij de Raad van State, waarbij wij vragen om de vernietiging van de beslissing van de Regentenraad van de Nationale Bank van Belgie van 27 maart 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag van het boekjaar 2018 en de regeling van de winstverdeling voor dat boekjaar.
(zie: Actie verdeling van de winst / Evolutie van de actie)

Als aandeelhouders van de NBB en als burgers van dit land stellen wij veel vertrouwen in wat waarschijnlijk de enige resterende werkelijk onafhankelijke instelling van ons land is.