DEZE WEBPAGINA HEEFT TOT BELANGRIJKSTE DOELSTELLINGEN:

1) Een tegengewicht te vormen voor hen die liefst desinformeren om hun “opdracht” met succes af te ronden. Via de volgende tabbladen willen wij dus vooral WAARHEIDSGETROUW EN ZO VOLLEDIG MOGELIJK INFORMEREN.

Deze geschiedenis heeft een heel hoog “ARCO-gehalte”:
de verantwoordelijken van NBB hebben herhaaldelijk gesteld dat het NBB-aandeel eigenlijk een geïndexeerde obligatie betreft, een echt veilige belegging.
We weten inmiddels waar dit toe kan leiden, meer dan 800.000 slachtoffers kunnen dit getuigen.

De eerste info:

HET AANDEEL NBB IS EEN AANDEEL, EEN VOLWAARDIGE DEELNEMING IN DE EIGENDOM VAN DE VENNOOTSCHAP !!
MET ZIJN RISICO’S, MET ZIJN VOLWAARDIGE RECHTEN !!

 

Jaarverslagen

2) EEN UITDRUKKELIJKE OPROEP te doen aan:

 1. ALLE ANDERE MINDERHEIDSAANDEELHOUDERS VAN DE NBB:
  verenig u allen, om op een efficiënte manier uw ontnomen grondwettelijke rechten te laten herstellen !!

 2. AAN AL ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS:Gustave_Sap
  neem enige moeite om de hier geboden informatie tot u te nemen, ze te verwerken en aan te vullen waar nodig. Om daarna op een volwaardige manier uw werk te kunnen doen.
  Er zijn talrijke voorbeelden van wetten die gestemd raakten omdat volksvertegenwoordigers niet over alle nodige informatie beschikten, of (bewust) niet de noodzakelijke tijd kregen om zich terdege te informeren. Deze “foute” wetten, op welke manier en met welk doel ook ze tot stand zijn gekomen, kunnen steeds worden tegengedraaid. In dit geval om verder kwaad te vermijden:
  NEEM GUSTAVE SAP TOT UW VOORBEELD, EN
  DOE AL HET MOGELIJKE OM TIJDIG EEN TWEEDE ARCO-CATASTROFE TE VERMIJDEN !!!

  Arco

 3. Hopeloos, maar toch: AAN JOHN CROMBEZ:
  als professor en doctor in de economische wetenschappen kent hij als geen ander het belang voor de beleggers van een financiële informatie “zonder enige ruis”(zijn uitspraak op een VFB-meeting). Beleggers dienen beschermd te worden, en bij NBB bestaan hier ernstige problemen!
  Als staatssecretaris (en lid van de vorige regering) benadrukte hij voortdurend het belang van
  “een nieuwe mentaliteit” die maakt dat “niemand die praktijken nog pikt!”. Met een stem als hoofdaandeelhouder van de NBB was hij perfect geplaatst om de daad bij het woord te voegen: als men van alle burgers totale eerlijkheid en transparantie verwacht, dient men dan als overheid zelf niet het goede voorbeeld te geven? Ook nu, vanuit de oppositie, blijft hem een belangrijke rol toebedeelt om, als deskundige, alle volksvertegenwoordigers te overtuigen eindelijk gepast te handelen,

 4. de in dit verhaal TOTAAL AFWEZIGE 4e MACHT.
  Als alle andere machten (hier om evidente redenen) het laten afweten, is hun inzet van onmisbaar belang om over onze democratische belangen en grondwettelijke rechten te waken.
  cropped-henzenzwijgen.jpg

 5. DE (NIEUWE) GOUVERNEUR, DE REGENTEN EN ALLE LEDEN VAN DE DIRECTIE VAN DE NBB: 

  1. besef eindelijk de ernst van de feiten waaraan jullie meewerken!
   De Wetgever heeft jullie veel macht toebedeeld, ten koste van de minderheidsaandeelhouders. De verantwoordelijkheid (en aansprakelijkheid) is hierdoor uitsluitend bij jullie komen te liggen.

  2. Herwin jullie onafhankelijkheid van centrale bankiers, en herstel wat verkeerd is gelopen. Als men de waarheid niet aan zijn kant heeft, en deze waarheid ligt zo gedetailleerd vastgelegd, kan en mag men nooit slagen in deze opzet,

  3. bij de uitwisseling van conclusies in de lopende rechtszaak stellen jullie de geldende wetten te hebben gerespecteerd (de lege lata). En: Indien men deze rechtsregels zelf in vraag wil stellen, dient men dat te doen in een daartoe geëigend forum”.

  4. Als men het advies geeft om de discussie op het juiste forum te voeren, moet men dan niet zelf al het mogelijke doen opdat dergelijke besprekingen mogelijk worden ?! Gezien uw verantwoordelijkheden: neem zelf de nodige initiatieven naar onze Wetgever!!

 6. DE EUROPESE CENTRALE BANK,
  welke rechtstreeks verantwoordelijk is voor de opvolging en correcte toepassing van haar regels (Richtsnoeren, Statuten) door haar aangesloten nationale centrale banken,

 7. De toezichthouder FSMA,
  als verantwoordelijke voor de toepassing van de regels voor beursgenoteerde vennootschappen. Haar enige opdracht moet hier zijn de oorspronkelijke doelstelling van die regels te realiseren: de bescherming verzekeren van alle beleggers!! En niet de belangen van de Belgische Staat verdedigen, wat zij door haar houding en effectieve ingrepen wel degelijk doet!!

%d bloggers liken dit: